Arbetsområden

Inbrottslarm

Inbrottslarm är ett brett område som kan innefatta allt från villa/förrådslarm till stora företag/lokaler. Grund tanken är att det larmade objektet skall skyddas och påkalla omgivning eller väktare till en effektiv åtgärd.

Driftslarm

Driftslarm är ett larm som påkallar åtgärd när funktionen den bevaka fungerar eller inte fungerar, tex. Du har ett larm som indikerar om pannan stannar hemma. Du kan även ha detta på din jaktfälla. Kort och gott ett larm som övervakar.

CCTV

CCTV är en förkortning av ”closed-circuit-television”, även kallad kameraövervakning. CCTV är ett starkt växande område inom säkerhet. Idag sitter det kameror i banker, skolor, butiker och villor.

Den som vill veta vad som händer eller vad som hänt tar hjälp av en CCTV-anläggning. Ketab jobbar med allt från den analoga kameran till den intelligenta kameran med HD och megapixel upplösning.

Passagesystem

Passagesystem är ett system som är enkelt och säkert. 
Kontrollera in och ut passering av personen som har tillträde till en lokal eller ett område tex, skola, fabrik eller bostad.

Brandlarm

Brandlarm skyddar person och fast egendom från betydande skador/kostnader. Ett objekt kan larmas så att det fungerar lokalt eller kopplas till larmcentral.

Hörselanpassningar

Vi jobbar för landstinget i Göteborgsområdet och installerar hörseltekniska hjälpmedel för folk med dålig hörsel eller ingen hörsel alls. Det vi gör är att vi sätter upp förstärkningar för dörr och telefon signaler på olika sätt så som ljud, ljus och vibration. Vi installerar även så kallade hörselslingor för TV och Radio som är kopplat till hörapparaterna så inte grannar behöver störas av högt ljud på TV:n.

Irisity

Intelligent kameraövervakning kopplad direkt till larmcentral!
Har du frågor? Kontakta Christian eller Svante så får du alla svar du vill ha.

Christian Johansson
Säljare
Tel: 031-789 40 25
Mail: christian.johansson@irisity.com
Svante Gustavsson
Installatör
Tel: 070-595 59 12
Mail: svante.gustavsson.ketab.nu

Ljudsystem

Vi installerar allt från pa anläggningar till surroundsystem i både hem och offentliga lokaler.