Våra arbetsområden

Inbrottslarm

Inbrottslarm är ett brett
område som kan innefatta...

Läs mer

Driftlarm

Driftslarm är ett larm som påkallar åtgärd när...

Läs mer

CCTV

CCTV är en förkortning av ”closed-circuit-television”...

Läs mer

Passagesystem

Passagesystem är ett system som är enkelt och säkert...

Läs mer

Brandlarm

Brandlarm skyddar person
och fast egendom från...

Läs mer

Hörselanpassningar

Vi installerar hörsel-
tekniska hjälpmedel för...

Läs mer

Irisity

Intelligent kameraöver-
vakning kopplad direkt...

Läs mer

Ljudsystem

Vi installerar allt från pa-anläggningar till...

Läs mer